logo

TIC obhájilo akreditaci SVTP

Technologické inovační centrum obhájilo akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků ČR, která se uděluje ve dvouletých intervalech. Jde o jeden z 11 vědeckotechnických parků v naší republice, které se mohou touto akreditací pochlubit.

Akreditace až do roku 2017

Technologické inovační centrum muselo v rámci akreditace splnit řadu náročných kritérií jako podporovat transfer technologií, vychovávat k inovačnímu podnikání, poskytovat kvalitní technické a poradenské služby, být aktivní součástí inovační infrastruktury v národním i regionálním měřítku, spolupracuje s vysokými školami a realizovat mezinárodní spolupráci atd.

Technologický park Technologického inovačního centra

Technologické inovační centrum sídlí v centru Zlína, v budově Podnikatelského inovačního centra (23. budova bývalého baťovského továrního areálu). Od roku 2006 je provozovatelem technologického parku. Ten je určen firmám, které již nějakou dobu existují a hledají zázemí a infrastrukturu pro rozvoj svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Firmy mají k dispozici kancelářské prostory se souvisejícími službami a standardně jsou nabízeny i podpůrné nástroje a služby jako poradenství v jednotlivých oblastech podnikání, hodnocení rozvoje firmy, facilitace akčního plánu pro následující období a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví. K dispozici jsou databáze s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nabídkami a poptávkami po spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a zapojení se do mezinárodních projektů, dále databáze inovačních firem regionu v rámci Inovačního portálu Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz). Firmy se mohou zúčastnit školení a workshopů s možností networkingu, kooperačních a technologických burz a řady dalších akcí pořádaných centrem. Mohou se zapojit i do systému otevřených inovací (www.otevreneinovace.cz ).

Podnikatelský inkubátor

Součástí technologického parku je dle požadavků akreditace i podnikatelský inkubátor, který je určen začínajícím firmám. Zde se mohou zasídlit dle svých potřeb v režimech virtuálního a podnikatelského inkubátoru či co-workingového centra. I pro tyto firmy je připravena řada služeb. Mohou využít konzultace k přípravě a aktualizaci podnikatelského plánu, využít mentoring či koučing. Součástí jsou konzultační služby, vzdělávací aktivity a propagace. Samostatnou kapitolou jsou finanční služby, například pomoc s hledáním investora. Služby inkubátoru mohou využít i ti, kteří stojí na úplném začátku podnikání. Právě pro ně jsou pořádány různé vzdělávací akce a mohou se zapojit i do soutěže Nejlepší podnikatelský záměr (www.mujprvnimilion.cz) a zkonzultovat své plány s odborníky.
Více informací o službách poskytne Petr Konečný (konecny@ticzlin.cz ).

loading